Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Menu

Een terugval is een nare ervaring. Echter, de ervaring leert dat niet alles is verloren. Kijk ook uw aantekeningen nog eens na of uw draaiboek. 

Terugval preventie plan

Het is goed om tijdens de therapie een logboek bij te houden met dingen die u leert en die u hebben geholpen. Dit kan u dan gaan helpen als een draaiboek in moeilijke toekomstige situaties en terugval evt tegenhouden of verminderen. 


Stel dat er zich in de toekomst een aantal stressvolle gebeurtenissen afspelen in uw leven. In het begin zult u zich nog wel prima redden, maar als de stress langer aanhoudt krijgt u mogelijk toch weer last van klachten en signalen die erop wijzen dat u dreigt terug te vallen. Op dat moment is het zaak de juiste maatregelen te nemen om een grotere terugval te voorkomen. Je zou kunnen zeggen dat een terugval dus bestaat uit drie fasen:


1) De fase vóór de terugval. Dat is de fase van de risicofactoren.

2) De fase waarin de eerste klachten zich weer aandienen. De fase van de signalen. 

3) De fase van het ingrijpen. De fase waarin het tijd wordt voor maatregelen.


ad 1: Risicofactoren

Denk aan welke omstandigheden zich in uw leven afspeelden voordat u de klachten kreeg waarvoor u in behandeling kwam. Maar denk ook aan andere risicofactoren, zoals: het ziek worden van een familielid, ruzie met uw partner, een tijdje slecht slapen of drukte op het werk.


ad 2: Signalen

Denk aan de klachten waar u last van had toen u zich aanmeldde voor behandeling. Onder  ́signalen ́ vallen dingen die u voelt, gedachten die u heeft, gedrag dat u zichzelf ziet vertonen. Denk vooral aan de signalen die als eerste optreden wanneer het minder goed met u gaat, zoals: hoofdpijn, piekeren, neiging tot negatief denken, sociale afspraken afzeggen of prikkelbaarheid.


ad 3: Maatregelen

Denk hierbij vooral aan wat u de voorbije tijd geholpen heeft om uw klachten te overwinnen. U zou kunnen zeggen dat dit een soort mini-samenvatting is van de behandeling. Maar ook dingen die u buiten de behandeling heeft ontdekt, die u helpen kunt u hier noemen. Bijvoorbeeld vaker sporten, ontspanningsoefeningen doen, niks vermijden, delen met mijn partner wat er in me omgaat , etc.  Check te allen tijde uw draai boek.


Wanneer u er niet uitkomt mag u altijd met mij contact opnemen.

Handelen in een noodsituatie/crisis

Het leerhuys is een 1-2 mans ggz en heeft geen 24-uurs beschikbare zorg en ook geen crisisdienst. Mocht u buiten kantoortijden in een noodsituatie terecht komen die geen uitstel duldt, dan is het verstandig dat u een beroep doet op de Huisartsenpost (HAP). Deze artsen zullen uw situatie beoordelen en zo nodig direct met de dienstdoende psychiater - crisidient  in contact brengen.