Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Menu

Mijn dossier en privacy

Het dossier :

-Wordt 20 jaar bewaard

-Mag door client worden aangevuld of iets worden verwijderd

-Mag in opdracht van de client worden vernietigd (mits zwaar wegende redenen dat het niet kan)

-Valt onder privacy en geheimhoudingsplicht

-Wordt niet zonder uw toestemming met derden gedeeld

Mocht u vragen hebben neem dan contact op        


Privacy

Yoëlla werkt binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor de beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn de wet BIG (wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg),  de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst), de WBP (wet bescherming persoonsgegevens), de WKCZ (wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector), de WMG (wet marktordening gezondheidszorg) en de Beroepscode voor psychotherapeuten.