Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Menu

Kinderen en Jeugd

Behandeling kind en jeugd t/m 17 jaar is even stop gezet 

Yoella is sinds 1992 psycholoog en vanaf die tijd al werkzaam met kinderen en jeugd. 

Kinderen/jeugd met angsten en/of dwang, trauma (pesten ziekenhuisopname overlijden ed), depressie, ADHD ADD Dyslexie en andere leer stoornissen. 

Yoella werkt op verschillende manieren. Tekeningen zijn een onderdeel van de dynamische diagnostiek waaruit hechtingstijlen en het affect (regulatie van emoties) af te lezen is. 
Bij sommige kinderen/jeugd zal zij meer dynamische therapie toepassen en bij anderen meer cognitief en gedragsmatig.
Wanneer nodig kan EMDR (tapping bij kleintjes) een optie zijn.
Neurofeedback is niet alleen effectief bij ADHD maar ook bij angstreductie en dwang.

Mentaliseren is een zeer effectieve therapievorm bij kinderen. Het leert kinderen zich voor te stellen wat zijn/haar gedrag voor een effect heeft op de omgeving en hoe dit te beinvloeden.

Yoella is heel flexible in haar aanpak en dat geeft het kind of adolescent de mogelijkheid er te zijn met alle talenten en beperkingen.
Ouders mogen niet vergeten dat hun aandeel van groot belang is bij het slagen van een therapie.

ANGSTEN


"Angsten zijn nooit zomaar angsten, ze hebben een ontstaansgeschiedenis en die verschilt bij ieder kind"

Een goede anamnese om een juiste diagnose van het soort angst vast te stellen bepaalt de behandeling. Natuurlijk is het goed te weten of de angst een fobie is of een diffuse angst (angst voor alles en/of angst dat steeds verschuift) of heeft een kind een trauma opgelopen door bv pesten of overlijden van een voor het kind belangrijk persoon. Vele oorzaken kunnen zich uiten in een angststoornis.
Onderzoek naar het ontstaan/oorzaak of kern is veel bepalend.

Om die reden is het van groot belang om goede diagnostiek te doen. Yoella heeft zich bekwaamd in het meten van ontwikkelingsstijlen van de persoonlijkheid, ook bij kinderen.

Hierin is onderzoek naar de hechtingsstijlen en de affactieve ontwikkeling van groot belang aangezien dit de basis is van ieders functioneren. Het is mede van belang om de therapievorm te bepalen.

Recent behandelt Yoëlla ook met VIRTUAL REALITY (VR).  VR kan wijds worden ingezet bij diverse klachten. Nu ook Prik angst. Vraag hier om meer informatie 

Neurofeedback

Neurofeedback

AD(H)D


Vanuit de neuropsychologie wordt AD(H)D onderzocht op neurologische afwijkingen. Meer dan 75% van de ADHD gestelde diagnose IS GEEN ADHD!!

Helaas kent ons diagnostisch systeem slechts een opsomming van symptomen. Echter, de symptomen van ADHD komen ook bij andere psychologische problemen voor. Een diagnose ADHD mag slecht gegeven worden wanneer er frontaal aangeboren afwijkingen zijn. Dit kan men terug zien op een QEEG. Dit is een kwalitatieve EEG. De frontale hersenactiviteit wijkt af op de lage frequenties (theta 3,5-7 HZ) in combinatie met alfa activiteit (8-12 Hz) en/of Beta activiteit (14-35 Hz)
Het is door de lage hersenactiviteit dat het kind/jeugdige (en volwassenen) zich drukker gaat gedragen. Alsof de lage frequenties opgekrikt moeten worden. 

Een veel voorkomend beeld dat voor ADHD wordt aangezien is het Trauma Brein. Dit is een posterieur lage hersen activiteit (alfa) van onder de 10 HZ. Een trauma brein wordt bij kinderen sneller gevormd dan bij volwassenen omdat ze nog in ontwikkeling zijn en gevoelig voor invloeden van buitenaf. Pesten is daar een goed voorbeeldvan maar ook een moeizame geboorte of een ziekenhuisopname. Ook het overlijden van een familielid of vriend. En tevens als moeder of vader een depressieve periode kent of last van angst heeft, kan allemaal van invloed zijn. 

Neurofeedback kan een zeer goed alternatief zijn voor medicatie. 
Bij neurofeedback worden de afwijkende hersenactiviteit gecorrigeerd. Het enige wat het kind/jeugdige of volwassene hoeft te doen is een film kijken met 3-5 electroden op het hoofd. De electroden meten de activiteit en middels het tv scherm wordt het beeld iets stotterend aangeboden. Dit merkt men in het begin even op maar vervolgens niet meer. Omdat de hersenen geprogrammeerd zijn op een vloeiend beeld gaan de hersenen compenseren voor het stotteren. Deze zeer natuurlijke correctie zorgt voor een structurele aanpassing van de afwijkende hersenactiviteit 


Verslaving


Yoella heeft ook een onderzoeks project met (ex) verslaafden gedaan. Het betrof de effect van een ander dan reguliere behandelingen: Neurofeedback en EMDR icm gesprekken.

Uit Amerikaanse onderzoeken met verslaafden blijkt dat de Prefrontale Cortex (PFC) (Concentratie/werkgeheugen/consequentiedenken/impulsbeheersing) bij volwassenen die al  rond hun 12 jarige leeftijd zijn begonnen met (soft) drugs op latere leeftijd een slecht functionerende PFC hebben met alle gevolgen van dien.
De PFC is pas rond 28 jaar volledig ontwikkeld. (Dat is ook de reden waarom adolescenten ondoordachte acties kunnen ondernemen in de ogen van vowassenen ;-)

Door inname van (soft)drugs lijkt de ontwikkeling van de PFC niet goed uit de verf te komen.

Tevens hebben vele volwassenen die drugs gebruik(t)en ook trauma's meegemaakt. Wanneer er voor het kind niet voldoende veiligheid is geboden, zal de Hippocampus (waar Herinneringen zijn opgeslagen) overprikkelt blijven en nauwelijks tot verwerking komen. De strategie zal dissocatie zijn (wegmaken) en/of wegmaken middels drugs. Maar het is niet helemaal verwerkt in de Hippocampus (en staat dus nog op actief) en hierdoor zal de Amygdala (Angst Agressie en andere negatieve emoties) steeds worden aangezet tot vuren.

In 'normale' gevallen zal de PFC de vuring van negatieve emoties vanuit de amygdala kunnen opvangen. Echter, wanneer de Hippocampus verzwakt is door continue overprikkeling (Sympatisch zenuwstelsel =Stress stelsel) en de Amygdala overprikkelt is dit nauwelijks te doen. De volwassene en de jeugdige zijn al overspoeld voordat het iets kan bedenken. Het gedrag lijkt dan op AD(H)D maar het is geen ADHD, maar een trauma brein met een zwakke PFC. Dit is geen deductie maar een feit. Van iedere client heeft Yoella een QEEG laten maken en daaruit bleek dat slechts 20% voldeed aan de hersenafwijking ADHD!

Yoella heeft vanuit deze wetenschap een effectieve behandeling bedacht. Nl middels NFB de PFC te versterken en middels EMDR de amygdala te kalmeren. Een tweejarig onderzoek liet verbluffende verbeteringen zien! Zelfs bij clienten die al 25 jaar in de GGZ zaten was er significante verbetering te zien.

Een paar voorbeelden: Zo bleek een alcoholist na 30 jaar drinken opeens te kunnen denken (hij stond reeds in de kroeg) aan de gevolgen van een zuippartij en verliet het domein.
Een kok met een Michelinster was voor het eerst in zijn leven in staat om ontspannen te zitten ipv altijd maar gejaagd te zijn. De onrust in zijn lichaam ging hij eerder te lijf met drugs en alcohol en nu was dat niet meer nodig. Het koken werd een plezier ipv een must en hij kon weer met zijn familie herenigd worden.
 
Bij jeugd maar ook bij volwassenen is er de mogelijkheid om ook de Hippocampus (Herinneringen en de geruststeller van de Amygdala) te gaan versterken. Recente studies met MRI hebben laten zien dat dit middels simpele mindfulness oefeningen kan. Dat is baanbrekend want men kan hiermee de gevolgen van trauma (onveilige hechting) aanzienlijk verminderen.

Yoella geeft de cursus mindfulness waarmee de hersenen versterkt worden. Lees mee hier