Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Menu

Codes/registraties en Vergoedingen en Contracten


BIG & AGB CODES

BIG Registratie:

-Psychotherapie:19057171616

-GZ-Psycholoog: 89057171625

AGB code persoonlijk: 9400 1946

AGB code praktijk : 9400 1562

Kamer van Koophandelnummer: 50785257

Banknummer: NL63RABO0346854431

Kwaliteit : De praktijk heeft het kwaliteitsstatuut 2023 (lees hier verder) 

De praktijk heeft een goed gekeurd visitatie certificaat NIP 2020-2025

De praktijk heeft een goed gekeurd visitatie certificaat LVVP 2021-2026

Lidmaatschap: LVVP NVP NVGzP/NIP NPSA ISTDP 

Toegetreden als CLINICAL FELLOW  tot de NEUROPSYCHOANALYSIS SOCIETY  lees hier

Vergoedingen: Een Psychotherapeut BIG en GZ-Psycholoog BIG worden betaald vanuit het basis pakket. Het gaat wel af van uw wettelijke eigen risico van 385 of hoger mits u daar voor gekozen heeft.  Op het ogenblik is er met alle zorgverzekeraars een contract ( scrol naar beneden voor de contracten)                                                                                                                       Verzekeraars eisen een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of arts uit het ziekenhuis om voor vergoeding in aanmerking te komen  

Let op! De verzekeraar int de eigen risico per behandel-jaar niet per kalenderjaar  

De tarieven ZPM 2024 vindt u hier 

De tarieven ZPM 2023 vindt u hier 


Om te weten

• Let op als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar uw zorgverlener vergoedt.  

• De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets korter duurde.

• Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan. Inclusief de ‘pre en post smarts’- formulieren die onderdeel zijn van de therapie  

Contracten zorgverzekering:

contracten 2024. Alle zorgverzekeraars.  Contracten voor 2023 waren:                                                              Menzis en verwanten onder Menzis als oa Ander Zorg; Achmea Zilveren Kruis, Interpolis, Delta Lloyd, DSW, Hema, FBTO, Multizorg VRZ, Zorg en Zekerheid, ONVZ: VVAA: PNOzorg, ASR: de Amersfoortse: Ditzo: Beter Dichtbij, ENO: Salland verzekeringen: HollandZorg: Energiek: Salland ZorgDirect. Volmachten: Aevitae BV (ASR ziektekosten), IAK, Caresco En VGZ IZZ IZA ea 

CZ groep inclusief OHRA en Nationale Nederlanden:

                                                                                                   

Neurofeedback wordt door sommige verzekeraars wel vergoed. Check dit bij uw zorgverzekeraar.

Geen vergoedingen: De zorgverzekeraar vergoedt geen Burn-out; Aanpassingsstoornissen en Relatietherapie (mits beide clienten zijn geindiceerd).                                                                                                                          Echter, voordat u uzelf gaat diagnosticeren of u in aanmerking komt voor vergoeding is het beter om even contact op te nemen met Yoella

Ook vergoedt de zorgverzekeraar geen intelligentie-onderzoek en andere opleidings of werkgerelateerde onderzoeken en/of behandelingen.

Onverzekerde zorg, re-integratie trajecten of wanneer u geen gebruik wilt maken van de verzekering kost 150 tot € 250 per sessie van 60 minuten face to face en 15 minuten indirect. Hierover wordt geen btw berekend. Vraag informatie hierover.

Kinderen : De vergoeding van kinderen loopt via de gemeentes. Yoella is vanwege de enorme administratieve belasting gestopt met de gemeentes. Zorg voor uw kind komt voor eigen kosten volgens het NZA tarief.                                     

UWV                                                                                                                                                                                    Het Leerhuys is leverancier van het UWV. Yoella kan in het kader van uw arbeids re-integratie traject het UWV een voorstel doen voor behandeling en of onderzoeken of begeleiding naar (nieuw) werk.

Klachtenbehandeling

Wanneer u een klacht heeft dient het aanbeveling deze eerst met de behandelaar zelf op te lossen. Wanneer u hier niet uitkomt kunt u zich wenden tot LVVP 

Feedback op behandeling 

Inzichten in behandelresultaten kunt u hier zien: Zorgkaart Nederland

CLIENT TEVREDENHEIDS-ONDERZOEK 


Sinds 2015 is er een evaluatie: dit is een onderzoek naar de tevredenheid van cliënten over hun afgeronde behandeling. Het betreft: 

-de AANPAK vd klachten mbt aanmelding diagnostiek, behandelvoorstel therapie en evaluatie 

-het contact met Yoella (incl contact via mail en sms)

-de deskundigheid van Yoella 

-het verloop van de therapie

Dit leidt tot een Algemene tevredenheid en ruimte voor opmerkingen

U geeft uw tevredenheid weer in een score tussen 0-10 Aan het einde van de therapie is het daarom wenselijk dat u het meegeven evaluatie formulier terugstuurt in de bijgevoegde envelope. 

Transparantie in de clients tevredenheid:

in 2023 stuurde 73% het formulier terug met het gemiddelde van een 9.2

in 2022 stuurde 78% het formulier terug met een gemiddelde van 8,9  

in 2021 stuurde 68% het formulier terug met een gemiddelde van een 9,1

in 2020 stuurde 70 % het formulier terug met een gemiddelde is het 9,3!

in 2019 stuurde 72% het formulier terug met een gemiddelde cijfer van 8,6

in 2018 stuurde 70% het formulier terug met een gemiddelde cijfer van 8,8

In 2017 stuurde 85% het formuler terug met een gemiddelde cijfer  9,2!!

In 2016 stuurde 83% het formulier terug met een gemiddelde cijfer van een 8,5

In 2015 stuurde 67% het formulier terug met een gemiddelde cijfer van een 8,2