Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Leerhuys: Psychotherapeut/ GZ-Psycholoog te Noordwijk, Oegstgeest en Leiden 

Menu

Kwaliteitsstatuut


Vanaf 1 januari 2017 is een kwaliteitsstatuut verplicht voor alle aanbieders van geneeskundige GGZ. 

Het kwaliteitsstatuut is een openbaar document en wordt op of na 1 januari 2017 gepubliceerd op of via de website van Zorginstituut Nederland. In het kwaliteitsstatuut wordt aangegeven hoe de zorg voor de cliënt is georganiseerd:
• zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;
• zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;
• zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Daarnaast wordt in het Kwaliteitsstatuut verwezen naar de klachtenregeling ( zie hier)  welke samenwerkingsafspraken er zijn met samenenwerkingspartners en hoe de waarneming geregeld is bij langdurige uitval.


Het statuur 2023 is ter inzage op de praktijk of vraag een copy